Člověk a zlo: cyklus přednášek v rámci Vlaku Lustig 2014

IMG_6800Stejně jako v loňském roce je součástí Vlaku Lustig vzdělávací vagon Výzkumného centra archeologie zla. V rámci přednáškového cyklu Člověk a zlo má veřejnost unikátní příležitost se seznámit s výsledky bádání v oboru studia genocid a dalších forem extrémního násilí.

Obor studia genocid je mezinárodní vědeckou disciplínou, která zkoumá příčiny vzniku událostí genocidního násilí. Studium genocid čerpá poznatky z celé řady disciplín, od historiografie, psychologie, právní vědy až po ekonomii. Ústřední otázkou, kterou se badatelé snaží zodpovědět, zní: Jak je možné, že se člověk v určitých dějinných momentech stává vykonavatelem brutálního a extrémního násilí? Jinými slovy, jaké jsou psychologické a další motivy pachatelů a programátorů masového zabíjení?

Přednáškový cyklus Člověk a zlo se zaměří na profily pachatelů genocidního násilí, jejich motivaci, problematiku právní postižitelnosti a další významné aspekty související s pácháním „zločinu všech zločinů“.

V rámci cyklu představí výsledky bádání Paul A. Levine, historik, který přednáší dějiny holocaustu na Hugo Valentin Centrum, specializovaném centru pro studium genocid při univerzitě v Uppsale. Z českých badatelů se představí např. politolog Miroslav Mareš, přední domácí odborník na extremismus.

Výzkumné centrum archeologie zla působí jako nezávislá, multidisciplinární a nezisková výzkumná organizace, která usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocid, genocidního násilí, etnických čistek a masového vyvražďování ve světových dějinách.

Informace o jednotlivých přednáškách sledujte průběžně na na www.archeologiezla.cz a www.vlaklustig.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.