82 let od prvního transportu českých a moravských Židů v dějinách holocaustu

Letos uplyne 82 let od vůbec prvních transportů českých, polských a rakouských občanů židovského původu v dějinách druhé světové války. 18. října 1939 na nádraží v Nisku nad Sanem nedaleko města Lublin (dnešní východní Polsko) dorazil transport téměř tisícovky židovských mužů z Ostravy. Jednalo se o vůbec první masovou deportaci českých a moravských Židů z území Protektorátu Čechy a Morava v dějinách druhé světové války.

V dalších dnech pak na místo dorazily i vlaky z Katovic a Vídně. Celkem bylo do Niska během října a začátku listopadu 1939 vypraveno 7 transportů. Záměrem nacistů bylo přesídlit židovské obyvatele do oblasti Lublinska, kde se uvažovalo o vytvoření rezervoáru pro evropské Židy. Deportovaní Židé pak museli u vesnice Zářečí (Zarzecze) nedaleko Niska postavit tzv. přeškolovací tábor.

Tzv. Akci Nisko organizoval sám Adolf Eichmann, vedoucí židovského referátu Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. 6. října 1939 obdržel od šéfa Gestapa Heinricha Müllera rozkaz připravit přesídlení 70 – 80 tisíc Židů z oblasti Slezska. Ke Katovicím a Ostravě jako zdrojovými městy deportací později přibyla ještě Vídeň.

Akce byla nacisty prezentována jako „dobrovolná iniciativa“ židovských náboženských obcí, které přepravu vězňů i stavebního materiálu pro vybudování tábora v Zářečí financovaly.

Akce Nisko byla „pilotním“ pokusem masových deportací židovského obyvatelstva okupované Evropy. Od počátku se jednalo o značnou improvizaci. Blízkost hranice se Sovětským svazem a příprava Německa na východní invazi byly zřejmě hlavními důvody, proč nacisté nakonec zrušili i tábor v Zářečí. V každém případě si Adolf Eichmann bohužel poprvé úspěšně vyzkoušel hromadný přesun židovských obyvatel. Zkušenosti z „Akce Nisko“ poté zúročil v dalších fázích genocidy Židů a dalších skupin obyvatel okupované Evropy.

Reportáže z pietního shromáždění 18. října 2019 k osmdesátému výročí prvních transportů v dějinách holocaustu za účasti zástupců Centra studií genocid Terezín a příběh Otto Stechera, jednoho z obětí prvních transportů:

Reportáž v Událostech a další zpravodajství České televize 18. 10. 2019 k připomínce 80 let od prvního železničního transportu židovských obyvatel v dějinách holocaustu (Ostrava – Nisko nad Sanem):

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2953667-80-let-od-prvniho-transportu-evropskych-zidu-tisic-ostravanu-odvlekli-naciste-na

Reportáž Českého rozhlasu 18. 10. 2019 z pietního dne:

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/koncentracni-tabor-polsko-lagr-historie-zide-transport-reportaz-lagr-gulag_1910191739_gak

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 82 let od prvního transportu českých a moravských Židů v dějinách holocaustu

Výstava S.O.S. Terezín v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Fotografie ze zahájení výstavy S.O.S. Terezín, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 15. září 2021, zleva: Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín, Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a René Tomášek, starosta Terezína

V  Poslanecké sněmovně se dnes pod záštitou jejího předsedy Radka Vondráčka uskutečnila vernisáž fotografické výstavy S.O.S. Terezín. Výstava upozorňuje na havarijní stav historické Hlavní pevnosti města Terezín a prezentuje nejohroženější objekty této unikátní památky.

Terezín je v současné době městskou památkovou rezervací a jednou z nejznámějších kulturních památek České republiky ve světě, zapsanou na tzv. indikativním seznamu UNESCO. Navzdory tomu je podstatná část Hlavní terezínské pevnosti v havarijním stavu. Rozsáhlé kasárenské objekty jako jsou Drážďanská kasárna, kde se v dobách ghetta hrála terezínská fotbalová liga, Vojenská nemocnice, kde v roce 1918 zemřel atentátník Gavrilo Princip, ale i další objekty jako je Proviantní sklad nebo Zbrojnice se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení. Demolice či destrukce částí městské památkové rezervace přitom bude znamenat nenahraditelnou škodu na kulturním dědictví a vyškrtnutí Terezína z indikativního seznamu UNESCO.

Výstava S.O.S. Terezín vznikla v letech 2020-2021 rámci projektu Centra studií genocid Terezín. O havarijním stavu historických objektů a možnostech jejich záchrany dnes s poslanci diskutovali výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec a starosta Terezína René Tomášek.

Veřejnosti bude výstava přístupná od pátku 17. září do neděle 17. října ve výstavních prostorách Centra studií genocid Terezín v Dělostřeleckých kasárnách (Akademická 409, Terezín).

Komentovaná prohlídka je možná po předchozím objednání na tel. 773 937 864 nebo emailové adrese simon.krbec@gmail.com.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava S.O.S. Terezín v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR