Univerzita Karlova otevírá kurz studií genocid

PaulALevineUnikátní kurz „Studia genocid a masového násilí“ se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2015/2016 na Evangelické teologické fakultě (ETF UK).

Vůbec první kurz svého druhu v České republice bude otevřen všem studentům bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy, jako je historie, politologie, religionistika, psychologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální práce, filozofie, lékařství nebo právo.

Kurz je založen na interdisciplinárním přístupu. Bude vyučován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na danou problematiku.

Garantem kurzu je docent Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty UK.

Hlavním lektorem kurzu je expert na dějiny holocaustu a výuku o genocidách Dr. Paul A. Levine, spoluzakladatel Centra Hugo Valentina při univerzitě v Uppsale, jednoho z prvních center studií genocid v Evropě. (Na snímku z konference Mountains of Moses, konané v červnu 2012 na ETF UK.)

Lektorem pro téma genocidy Romů a Sintů je rakouský akademik Dr. Gerhard Baumgartner, současný ředitel výzkumu v rakouském dokumentačním centru DÖW. Další z případových studií, genocidu Arménů během první světové války, představí Dr. Hayk Demoyan, ředitel Institutu arménské genocidy v Jerevanu.

Z českých pedagogů se v kurzu představí například politolog a expert na pravicový extremismus profesor Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Absolvováním kurzu studenti získají rozsáhlé znalosti o příčinách genocid, některých nejvýznamnějších případech genocid a masového násilí, způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti reprezentovány v různých typech médií a umění a způsobech, jak může být tento předmět vyučován na různých vzdělávacích stupních.

Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vznikl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.

Kurz vznikl z iniciativy Výzkumného centra archeologie zla, které se podílelo na přípravě jeho sylabu a personálním obsazení.

Praktické informace:

Kód kurzu a odkaz na SIS: RET8059

Kurz zahrnuje přednášku a seminář v rozsahu 2 hodin týdně v ZS AR 2015/16.

Výuka bude zahájena 7. října 2015; kurz bude vyučován pravidelně každou středu od 15:10 do 16:45 na Evangelické teologické fakultě UK, Černá 9, Praha 1.

Více informací:

Informační leták kurzu: Genocide_Studies_UK

Podrobný popisu kurzu: course_description

Průběžné informace k dispozici na: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-68.html

Kontakt na zahraniční oddělení ETF UK ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.