Tell Ye Your Children, úspěšná vzdělávací publikace o holocaustu, vyjde v České republice

Kniha Tell Ye Your Children, a book about the Holocaust in Europe, 1933- 1945 (česky Vypravujte o tom svým dětem, kniha o holocaustu v Evropě 1933 – 1945) švédských autorů Stéphana Bruchfelda a Paula A. Levina, která srozumitelnou formou vysvětluje osudy evropských Židů a dalších skupin obyvatel v letech 1933-1945, vyjde v příštím roce poprvé v České republice. Výzkumné centrum archeologie zla připravuje ve spolupráci s autory publikace český překlad knihy a několik speciálních doplňujících kapitol pro české vydání.

Tato uznávaná a mimořádně úspěšná vzdělávací kniha vyšla poprvé ve švédském originále v roce 1998. Od té doby byla vydána v řadě evropských i mimoevropských zemí (Německu, Portugalsku, Finsku, Francii, Rusku, Lotyšsku, Estonsku, Norsku, Dánsku a Japonsku) a prodalo nebo distribuovalo se jí téměř dva miliony výtisků.

„V roce 2009 jsme vydali rozšířenou verzi naší široce uznávané a distribuované vzdělávací publikace. Tato verze obsahovala zvláštní kapitolu o švédské reakci na nacistickou genocidu Židů v průběhu druhé světové války,“ uvádějí autoři publikace Stéphane Bruchfeld a Paul A. Levine v prohlášení adresovaném Výzkumnému centru archeologie zla.

K připravovanému vydání českého překladu autoři uvádějí: „Ve spolupráci s naším českým partnerem, Výzkumným a pedagogickým centrem archeologie zla – centrem pro komparativní studium genocid nyní vydáme český překlad poslední anglické edice knihy, která byla dokončena v roce 2012.“

Název knihy Tell Ye Your Children odkazuje k verši 1,3 starozákonní knihy Jóel: „Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům.“ Kniha byla napsána jednak jako kniha pro rodiče dětí, kterým má pomoci ve sdělení o událostech holocaustu, ale zároveň slouží i jako učební pomůcka. Její přehledný, encyklopedický formát je doplněn bohatým fotografickým a ilustračním materiálem.

„Česká verze knihy bude obsahovat zvláštní kapitolu věnovanou reakci české společnosti na řadu politických a společenských výzev, které byly vyvolány nedávnou zkušeností s genocidou. Pro její vydání jsme se rozhodli z toho důvodu, protože věříme, že vyvolá diskusi o demokracii a toleranci,“ píší dále autoři ve svém prohlášení.

„Tak jako staré i nové demokracie, stále ještě mladá česká demokracie může z informované diskuse o tom, co se stalo, když demokratické hodnoty selhaly, pouze těžit. Jsme přesvědčeni, že české vydání knihy Tell Ye Your Children přispěje k posílení demokratických hodnot ve všech vrstvách současné české společnosti,“ uzavírají Bruchfeld a Levine.

Mezi další přínosy vydání knihy lze jistě považovat její komplexní podání dějin holocaustu jako celoevropského problému. Učitelům dějepisu zase pomůže s problémem, jak o historických událostech genocidy z let 1933-1945 učit své žáky a studenty.

„Myšlenka vydat knihu Tell Ye Your Children v České republice vznikla letos v létě po konferenci Mountains of Moses. Ale knihu jsme měli k dispozici již delší dobu a uváděli ji jako příklad kvalitní vzdělávací publikace o dějinách holocaustu. O to víc nás potěšilo, že její autoři Stéphane Bruchfeld a Paul A. Levine s vydáním českého překladu souhlasili,“ říká k nápadu vydat publikaci v českém prostředí Šimon Krbec, ředitel Výzkumného centra archeologie zla.

„Kniha je promyšlenou kombinací srozumitelného textu a fotografického materiálu, který ve čtenářích zanechá hluboký dojem. Je s podivem, že v České republice během posledních deseti let tuto významnou knihu nikdo nevydal,“ dodává Šimon Krbec.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.